Omdat mensen en relaties veranderen

Als gevolg van ontwikkeling van welvaart, welzijn en ieder mens.

Welkom bij Villa Koopzicht, een kleine maatschappelijk onderneming die al 15 jaar zelfstandig visie, kennis en communicatiefaciliteiten ontwikkelt en toepast ten
behoeve van gemeenschapsvorming en zelfvoorziening .

We ondersteunen mensen  bij het realiseren van een maatschappelijk initiatief door ze te stimuleren, faciliteren
en begeleiden. Op een wijze waardoor vanuit het idee een zelfvoorzienende gemeenschap kan ontstaan met perspectief
op een duurzame en veilige verbinding tussen mensen.
Zonder daarbij een prooi van elkaar of van derden te
kunnen worden. Het resultaat zijn netwerken van nieuwe gemeenschappen van mensen op basis onderling vertrouwen, zonder kosten en zinvol delen.

Deze initiatieven en unieke kennis over gemeenschapswijsheid en –communicatie zetten bestaande organisaties aan om te veranderen, zelf in beweging te komen en een nieuwe nuttige en waardevolle toekomst te vinden. Door ze zelf ook de uitgangspunten, randvoorwaarden en succesfactoren leren begrijpen en toepassen.

Villa Koopzicht wil  mensen en organisaties stimuleren en helpen niemand uit te sluiten.

 
Maatschappelijk vertrouwen
en nieuwe verbinding door
initiatieven voor zelfvoorziening

Wanneer mensen makkelijker dingen zelf kunnen of gewoon
zelf met elkaar willen doen en organisaties dit op gepaste
wijze stimuleren, faciliteren en ondersteunen, kan er
een nieuwe wederkerige verbinding ontstaan die weer
perspectief biedt op maatschappelijk vertrouwen.

Wat is het gedeelde motief en wat betekent dit
voor de relatie tussen mens en organisatie?

Organisaties willen wel in beweging komen

Maar dat gebeurd dat gebeurd in de regel pas als ze echt op knappen staan.

Zelfvoorzienende initiatieven van ‘buiten’, over de grens van de organisatie, kan de beoogde beweging al veel eerder brengen en richting geven.

 
Eigen regie van mensen

Zorg en ontspanning zijn de twee
belangrijkste domeinen waarbinnen
mensen zelf initiatief nemen. Ze hebben
geleid tot de volgende lokale netwerken:

 • Niet voor mezelf alleen  -
  met elkaar naasten verzorgen
  (in 2012 erkenning van de Verenigde
  Naties voor nieuw coöperatief denken,
  beschikbaar voor 850.000 Nederlanders)
 • Plezier met de buurt -
  plezier verbinden ten behoeve van
  ontspanning, ontzorgen en inspiratie
 • Goed voor senioren  -
  met elkaar langer zelfstandig en vitaal
 • Ieder mens telt - met elkaar
  mensen in nood helpen (febr. 2015)
 • Gewoon gelukkig leven -
  samenleven met een geestelijke
  of verstandelijke beperking (febr. 2015)
 • Goed geboren- ieder mens
  verdient een goede geboorte
 • Ongedeeld samenleven -
  met elkaar werken aan herstel
  en ervaringsdeskundigheid
 • Super met elkaar - je buurt, je thuis
  samen delen en zorgen (jan. 2015)
Laden...